Apple tar bort föräldrakontrollappar på grund av sekretessproblem

Av rädsla för att äventyra användarnas integritet och säkerhet har Apple nyligen tagit bort flera appar för föräldrakontroll från App Store. Företaget försvarar sina handlingar mot anklagelser om personlig nytta i stället för att faktiskt tendera till sekretessproblem i flera uttalanden. Läs mer om varför Apple vidtog sådana åtgärder i följande artikel.